CÁC TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CẦN BIẾT

Nước thải công nghiệp là nước thải phát sinh từ quá trình công nghệ của cơ sở sản xuất, từ các nhà máy sản xuất công nghiệp hoặc các khu xử lý nước thải tập trung. Nguồn tiếp nhận nước thải là các hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư, sông, suối, khe , rạch, mương, hồ, ao, đầm và kế cả vùng nước biển. Để đáp ứng các quy chuẩn nước thải công nghiệp, các doanh nghiệp cần sử dụng hóa chất xử lý nước thải công nghiệp đúng loại và liều lượng để đảm bảo nguồn nước thải ra môi trường.

Các ngành công nghiệp đặc thù như dệt may , giấy , bột giấy , hoá chất , nhà máy thép , xi mạ … nước thải có độ PH trung bình từ 9-11, chỉ số oxy sinh hoá BOD , chỉ số hoá học COD lần lượt lên tới 700mg/1  và 2500mg/1 , cũng như hàm lượng chất rắn lơ lửng cao gấp nhiều lần giới hạn cho phép. Lượng nước thải chứa Xyanua vượt 84 lần , H2S vượt gấp 4.2 lần, NH3+ vượt 84 lần gây nên mức độ ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, không theo quy chuẩn nước thải công nghiệp và tác động nặng nề tới môi trường nếu như được xả trực tiếp ra môi trường. Vì vậy, quá trình xử lý nước thải bằng hóa chất xử lý nước thải cực kỳ quan trọng.

Xử lý nước thải đang là vấn đề chung của toàn xã hội, cũng như của các ngành công nghiệp nói riêng. Hiện nay các cơ quan tài nguyên môi trường đang thực hiện gắt gao các phương án nhằm ngăn chặn tối đa các chất thải do sản xuất gây ra. Vì vậy, doanh nghiệp cần hiểu rõ kiến thức về các quy chuẩn nước thải công nghiệp và các loại hóa chất xử lý nước thải để áp dụng đúng.

Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp

Theo quy định về xử lý nước thải công nghiệp tại Quy chuẩn Việt Nam 40:2011/BTNMT thì tất cả các ngành công nghiệp nói chung khi có hoạt động xả thải đều phải đảm bảo thực hiện tốt hai yêu cầu sau đây:

  • Một là: xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải chuyên nghiệp.
  • Hai là: kiểm tra, phân tích chất lượng nước thải khi xả thải.

Nước thải công nghiệp loại A

Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp loại A: là chỉ số ở mức tối đa có thể cho phép của các chất gây ô nhiễm trong nước thải công nghiệp vào nguồn nước ĐƯỢC DÙNG cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Nước thải công nghiệp loại B

Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp loại B: là chỉ số ở mức tối đa có thể cho phép của chất gây ô nhiễm trong nước thải công nghiệp vào các nguồn nước KHÔNG DÙNG cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Mức ô nhiễm tối đa cho phép xả thải ra môi trường

Nước thải Công nghiệp ô nhiễm trước khi được xả ra môi trường cần phải xử lý theo tiêu chuẩn nước thải công nghiệp và đạt các giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước. Cách tính thông số của ô nhiễm nước thải công nghiệp như sau :

Cmax = C x Kq x Kf

  • Cmax là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải.
  • C là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp quy định tại Bảng 1 ;
  • Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải quy định tại mục 2.3 ứng với lưu lượng dòng chảy của sông, suối, khe, rạch; kênh, mương; dung tích của hồ, ao, đầm; mục đích sử dụng của vùng nước biển ven bờ;
  • Kf là hệ số lưu lượng nguồn thải quy định tại mục 2.4 ứng với tổng lưu lượng nước thải của các cơ sở công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải;
  • Áp dụng giá trị tối đa cho phép Cmax = C (không áp dụng hệ số Kq và Kf) đối với các thông số: nhiệt độ, màu, pH, coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β.
  • Nước thải công nghiệp xả vào hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung thì áp dụng giá trị Cmax = C quy định tại cột B Bản

Giá trị C quy định thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp được quy định tại bảng tra sau đây :

Cột A Bảng 1 quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;
Cột B Bảng 1 quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;
Mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận nước thải được xác định tại khu vực tiếp nhận nước thải.

Với những quy định cụ thể về quy chuẩn nước thải công nghiệp, người dùng cần sử dụng hóa chất xử lý nước thải công nghiệp đúng loại và đúng liều lượng để đảm bảo nguồn nước xả thải vào môi trường đạt chuẩn. Điều này mang đến sự phát triển bền vững cho cả doanh nghiệp và bảo vệ hệ sinh thái trên Trái Đất. Ngày nay, hóa chất xử lý nước thải rất đa dạng và ngày càng cải tiến. Không quá khó khăn để tìm loại hóa chất xử lý nước thải phù hợp cho doanh nghiệp của bạn. Hãy bảo đảm nguồn nước thải đạt quy chuẩn nước thải công nghiệp để bảo vệ tương lai cho các thế hệ mai sau.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *